Toen in maart 2020 het land op zijn kop stond door corona, was snel en betrouwbaar testen een van de grootste speerpunten. Hiervoor liet het Ministerie van VWS experts aanrukken vanuit alle windhoeken en disciplines. Onder hen bevonden zich data scientists van Pipple. Die speelden een sleutelrol in het inzichtelijk maken van de landelijke testcapaciteit.

Een mega Excel, zo noemt Farhang Dehzad, Teamlead Datalab bij Dienst Testen, het bestand dat Pipple beheerde en doorontwikkeld. Een onmisbaar instrument voor de hele organisatie. Het bestand toonde de actuele capaciteit van elk testlab, zodat het team bij dreigende schaarste tijdig op zoek kon naar extra laboratoria, mensen en materialen. Het voedde een dashboard dat inzicht gaf in de reis die de swaps van de GGD aflegden van testlocatie naar lab.

Enorme verantwoordelijkheid

Farhang: ‘Pipple’s consultant had een zeer bepalende rol in het inzichtelijk maken welk testlab ruimte had voor de verwerking van PCR-testen.’ Het beheer en de analyse van de data waren een enorme verantwoordelijkheid, legt Farhang uit. ‘Op het hoogtepunt van de pandemie werden er 100.000 testen per dag afgenomen. Zo’n keten in goede banen leiden is een enorme logistieke uitdaging. Het maatschappelijke belang is gigantisch. Net als de financiële druk, want een PCR-test is niet goedkoop.’ Om over het politieke belang nog maar te zwijgen: ‘Alle cijfers die de Tweede Kamer krijgt over het testlandschap kwamen en komen van ons.’

Toen duidelijk werd dat COVID-19 voorlopig de wereld niet uit was, werd de initiële crisisorganisatie geformaliseerd tot een solide organisatie: Dienst Testen. Daar hoorden ook duurzamere stuurinstrumenten bij. Tot dan toe moest er wekelijks een berg externe data handmatig ingeklopt worden in de Exceltool. Dat was foutgevoelig en arbeidsintensief. Daarom haalde Dienst Testen een tweede Pippelaar aan boord. Die vertaalde het Excel naar code en bouwde daar een applicatie omheen. Sindsdien wordt het model geautomatiseerd gevoed met externe data en is de informatie veel toegankelijker voor collega’s.

Communicatiekracht

Een opvallende overeenkomst tussen de consultants van Pipple vindt Farhang hun communicatiekracht. ‘Het zijn geen datawetenschappers in een lab. Integendeel. Beiden waren duidelijk aanwezig op een prettige manier. Ze hadden weinig instructie nodig, trokken er zelf op uit en durfden hun mening te geven. Door goed luisteren, uitleggen, meedenken en brainstormen wisten ze de stortvloed van behoeften vanuit de business te kanaliseren naar een handzame applicatie waarmee de werkvloer zelf uit de voeten kan.’ Inmiddels is Dienst Testen zich nog duurzamer aan het organiseren. Ook voor toekomstige pandemieën blijft ze paraat. Net als de applicaties waar Pipple zo’n belangrijke bijdrage aan leverde.

Neem contact op met onze expert

Joep kan je alles vertellen over onze organisatie, missie en visie.
Hij komt graag met je in contact!

Joep van den Tillaart
Partner
joep@pipple.nl