Zorginstellingen staan aan de vooravond van enorme waardecreatie, gebaseerd op dataoplossingen en technieken als A.I. Niet alleen diagnostisering wordt ondersteund door geavanceerde algoritmes, maar ook de bedrijfsvoering binnen zorginstellingen kan profiteren van deze ontwikkelingen. Van HR en klantenservice tot de financiële afdeling. In elk van deze gebieden kan waarde worden gecreëerd door middel van een combinatie van data en de juiste wiskundige technieken. Dit resulteert bijvoorbeeld in een betere planning voor het zorgpersoneel.
pipple-health-data-science

A.I voor elk domein

A.I. kan worden gebruikt in bijna ieder domein binnen de diagnostiek; van hartfalen tot psychiatrie. Het combineren van patiëntdata (symptomen, voedingsdata, bewegingsdata, etc.) en de juiste technieken (beeldherkenning zoals deep learning) leidt tot modellen en tools die de specialist ondersteuning bieden in zijn diagnose.

Pipple biedt diverse dataoplossingen binnen de gezondheidszorgsector om de patiëntenzorg te verbeteren, operationele efficiëntie te verhogen en waardevolle inzichten te verkrijgen.

Data- en informatiemanagement een noodzakelijke basis

De zorg kampt met toenemende tekorten van middelen en personeel. Door planningen en operationele processen verder te optimaliseren wordt het verlies van capaciteit beperkt, de capaciteit vergroot en de toegangstijd tot zorg verkort. Om dat te kunnen realiseren is gedegen data- en informatiemanagement een noodzakelijke basis, zodat inzichten ontstaan en betere besluitvorming kan plaatsvinden.

Binnen de zorg biedt Pipple diverse dataoplossingen, waaronder:

 • Met slechts een minimaal aantal datapunten kunnen we zeer nuttige inzichten krijgen in verschillende administratieve en operationele processen, zoals patiëntbeheer en de registratie en declaratie van behandelingen. Door objecten te volgen (case-id) langs activiteiten op bepaalde momenten (timestamps), kunnen we het echte proces visualiseren. Dit creëert dynamische inzichten over de uitvoering van een proces en zo worden ‘quick wins’, risico’s of andere verbetermogelijkheden blootgelegd.

 • Deze modellen staan aan de basis van een groot aantal besparingen door een specifiekere inzet van mensen en middelen.
  Denk aan:
  • Zorgvraag voor korte, middellange en lange termijn: operationele planning resources, onroerend goed en opleidingsbeleid
  • Diagnoses door specialisten: welke onderzoeken worden wel en niet aangeraden
  • Kans van heropnames
  • Voorspellen van kwetsbaarheid patiënten

 • Door gebruik te maken van plannings- en optimalisatietechnieken kunnen in elke zorginstelling dubbelcijferige besparingen worden gerealiseerd. Zowel in de planning van de operatiekamers en de (poli-)klinieken als de allocatie van personeel aan cliënten kan waarde worden toegevoegd.

 • Door het toepassen van A.I. modellen die getraind zijn voor het detecteren van visuele kenmerken, kunnen specialisten ondersteund worden bij het beoordelen van scans of foto’s. Daarnaast kunnen vergelijkbare A.I. technieken gebruikt worden om grote hoeveelheden tekst te interpreteren, bijvoorbeeld om administratieve taken te automatiseren of versnellen.

Neem contact op met onze expert

Joep kan je alles vertellen over Pipple & de zorg,
maar luistert vooral graag naar wat uw wensen zijn.

Joep van den Tillaart
Partner
joep@pipple.nl