Met data zit het bij Waterschap Aa en Maas meer dan snor: vanaf het moment dat ze de kraan opendraaien, meanderen data volop door de hele organisatie. Om ook datagedreven besluiten te nemen, moeten deze datastromen in goede banen worden geleid. Voor het overzicht dat hiervoor nodig is en de organisatie daarvan, halen ze Pipple aan boord.

Goed idee? Dan ga het maar doen. Groeien is bij Waterschap Aa en Maas een dankbaar en organisch proces. Zodra de directie een kwartiermaker aanstelt om datatoepassingen aan te jagen, schieten de initiatieven dan ook als paddenstoelen uit de grond. Er wordt een datalab opgetuigd en na 5 jaar lopen er meer dan dertig dataprofessionals door de wandelgangen. Over energie niets te klagen, maar in de vaart der volkeren dreigt de kennis versnipperd te raken.

Ontbrekende structuren

Om dat tegen te gaan centraliseert Aa en Maas data en informatievoorziening. Maar daarmee zijn ze er nog niet. Hoe goed een team aan de weg timmert met data, is in veel gevallen afhankelijk van de competenties van individuen, zag Peter Verlaan, directeur bij Aa en Maas. ‘We kregen niet scherp welke schakels en structuren er ontbraken om de data beter door de organisatie te laten stromen. Daarom klopten we aan bij Pipple voor advies.’

DELTA-model

Pipple zet het DELTA-model van Davenport in. Dat stelt dat vijf pijlers essentieel zijn om datagedreven te werken: Data, Enterprise, Leadership, Targets en Analytics. Is één pijler niet op orde? Dan valt het hele bouwwerk om. Pipple inventariseert hoe elke pijler er binnen Aa en Maas voor staat. Ze maken een analyse van de sterke en zwakke punten en presenteren een roadmap voor hoe het waterschap verder stappen kan zetten.

Dezelfde taal

Gezien de digitale transformatie waarin Aa en Maas zich bevindt, beschouwt Verlaan de medewerkerinterviews die Pipple had als één van de grootste opbrengsten van de samenwerking. ‘Het was alsof hun adviseurs een ventieltje opendraaiden. Ze spraken dezelfde taal als onze vakmensen. Die wisten: deze persoon zet mijn ideeën in het rapport en iemand die in de positie is om er daadwerkelijk iets mee te doen, gaat het lezen. Hierdoor popten er beelden en relaties op die niet zo snel aan het oppervlak waren gekomen als we alleen zelf onderzoek hadden gedaan.’

Inzichten

Verlaan noemt een paar interessante inzichten die tijdens het traject naar boven kwamen. ‘Dataproducten die waren gebouwd, werden niet allemaal gebruikt. Onze experts hadden hard gewerkt om dashboards voor de business te bouwen, maar het bleek dat een aantal daarvan niet of nauwelijks werd gebruikt. Kennelijk loste deze oplossing het werkelijke probleem niet op, en/of vulde het de behoefte niet goed in. Dit leidde tot de conclusie dat we de klantvraag beter moeten begrijpen en doorvertalen naar een data- of informatievraagstuk. Ook zette Pipple ons aan het denken over ons dataplatform. Dat hebben we deels geoutsourcet. Maar is het wel verstandig om iets wat zo vitaal is voor onze beslissingsondersteunende systemen toe te vertrouwen aan een ander?’

Concrete roadmap

In de roadmap die Pipple oplevert staan zoals gehoopt concrete adviezen, gevat in een uitvoerbaar plan dat begrijpelijk en overzichtelijk is voor iedereen in de organisatie. Daarin komt aan de orde:

  • de benodigde rolverdeling en verantwoordelijkheden
  • de benodigde competenties
  • de vraagstukken binnen Aa en Maas die met dataoplossingen kunnen worden aangepakt
  • een plan van aanpak

Aanpak op maat

‘Pipple is erin geslaagd om de overwegend roodgele wereld van Aa en Maas met een stukje blauw te verbinden’, vindt Verlaan. Dat was niet altijd makkelijk. ‘Pipple is sterk in logisch denken: ze hebben het veel over logische relaties, feiten, afspraken en regels. Maar wij zijn een bestuurlijk politieke organisatie. De context waarin we adviseren is lang niet altijd rationeel gedreven. Daarbij is de kracht dat we sterk wendbaar zijn en ruimte geven aan organische groei. Een hele strakke organisatie past ons daarom niet. Hier botsten onze werelden wel eens tijdens het adviestraject. Dat heeft discussies opgeleverd waarbij het soms goed schuurde. Maar van die wrijving heeft Pipple glans gemaakt. Ze zijn gaandeweg verschoven naar een modus die beter bij ons paste en misschien zelfs wel buiten hun comfortzone lag. Ze hebben de analyse samen met onze mensen gemaakt. Hierdoor is het eindresultaat geen spiegel van buitenaf geworden, maar een rapport met ons eigen DNA erin.’

Neem contact op met onze expert

Joep kan je alles vertellen over onze organisatie, missie en visie.
Hij komt graag met je in contact!

Joep van den Tillaart
Partner
joep@pipple.nl