Een + een = drie. Dit staat bekend als het synergetische effect waarbij de samenwerking tussen twee partijen meer oplevert dan de afzonderlijke inspanningen. Maar hoe groot is de kracht als drie partijen samenwerken? Als je ICT Netherlands (ICT), A.S. Watson Health & Beauty Benelux (A.S. Watson) en Pipple mag geloven: groot. Het trio heeft de handen ineengeslagen om met slimme algoritmes het Warehouse Management Systeem (WMS) van A.S. Watson slimmer, sneller en toekomst gereed te maken. “Je kan het niet meer alleen en hebt andere partijen nodig. Ieder vanuit zijn eigen expertise en altijd op basis van gelijkwaardigheid.”

ICT is al jaren de betrouwbare leverancier van het WMS van A.S. Watson. In goed partnerschap wordt dit WMS steeds verder ontwikkeld en op maat gemaakt voor A.S. Watson. Walter Spitters (Operations Manager bij ICT) en Joep van den Tillaart (Partner bij Pipple) ontmoetten elkaar een jaar geleden tijdens een congres bij de TUE. “Ik was onder de indruk hoe Pipple door slimme algoritmes te gebruiken de logistieke processen van onder anderen Jumbo heeft geoptimaliseerd. ICT doet ook aan algoritmes maar niet op het niveau dat de econometristen van Pipple dat doen.” Het gesprek bleef Walter bij. Toen hij het een paar maanden later met Remco Suselbeek, Functioneel Beheer Logistieke Applicaties bij A.S. Watson voor de Kruidvat- en Trekpleisterformules, had over de plannen voor de nieuwe e-Fulfilmentafdeling, bracht hij Pipple ter sprake. Kort gezegd was dit de eerste stap naar wat de drie partijen bestempelen als een structurele relatie.

Geen verkooppraatje

Pipple kwam als geroepen. Remco: “We hadden zelf ook al nagedacht over de algoritmes maar zowel wij als ICT zijn geen specialisten op dit gebied. Gelukkig is het geen zwakte als je de kennis niet zelf in huis hebt, het is juist een kracht als je weet dat je daarvoor bij iemand anders kunt zijn. Zo hebben we 25 jaar geleden ICT ingeschakeld en roepen we nu de experts in van Pipple.” Joep bracht met een quickscan het huidige proces in kaart en onderwierp dit aan een kritische analyse. Vervolgens presenteerde hij de potentie van wat de inzet van slimme algoritmes op zou kunnen leveren bij het optimaliseren van de supply chain in het algemeen en het orderpicken van online bestellingen in het bijzonder. “De plannen werden bij ons positief ontvangen. En nu de algoritmes daadwerkelijk zijn geïmplementeerd, zie je dat de productiviteit ook echt stijgt. Wat Pipple voorspelde te kunnen bereiken, bleek geen verkooppraatje maar puur de realiteit. Dat geeft veel vertrouwen in de toekomst en wat we nog meer met elkaar kunnen bereiken.”

Logisch, toch?

Wat is het precies wat Pipple heeft bedacht? “Operators maken batches van bestellingen met producten die dicht bij elkaar liggen. Aan het begin van de dag is dat heel effectief voor de orderverzamelaars maar aan het einde gaat de productiviteit achteruit omdat dan de restproducten gehaald moeten worden”, legt Joep de oude situatie uit. In de nieuwe situatie wordt vanaf de eerste batch al rekening gehouden met alle afstanden met als doel de afstand over de hele dag te minimaliseren. “De insteek is nu om per batch een zo groot mogelijke bestelling te pakken en dan gelijk ook andere orders mee te nemen. Je moet heel goed kijken naar de logica in het proces. In dit geval komt dat neer op twee verbeterstappen: een slimmere manier van bestellingen bij elkaar brengen (batchen) en slimmer door het warehouse lopen.”

Anders werken

Het klinkt heel logisch. En zo wordt het ook ervaren op de werkvloer. “De eerste reacties zijn positief. Met deze optimalisatie is de benodigde afstand gereduceerd, wat in de praktijk tot een hogere efficiency en kostenbesparing leidt. De orderverzamelaars ervaren daadwerkelijk dat ze minder afstand afleggen. Voor de mensen die de batches vrijgeven, is het nog de grootste uitdaging. Hun taak verandert. Het is aan ons om het ze goed uit te leggen om te voorkomen dat ze terugvallen in hun oude patroon.” Die rol heeft Remco vol verve opgepakt.

Het grotere geheel

Samenwerken, dat was voor de drie verschillende partijen nog een uitdaging. “We hebben aan elkaar moeten wennen”, lacht Walter. Hij doelt op het hoge jonge-hondengehalte van Pipple. “Zij zijn gewend om onder hoge druk snel een custom-made oplossing te presenteren. Ze willen rennen, hollen terwijl A.S. Watson en ICT een meer volwassen en uitgebalanceerd tempo hebben.” Remco vult aan dat er in dit traject projectmatig soms andere prioriteiten worden gesteld. “Je bent onderdeel van het grotere geheel en hebt rekening te houden met de totaalstrategie waarin veel meer projecten een rol spelen.” Daarnaast moet het systeem altijd blijven werken. Walter: “En dat vraagt goede afstemming tussen de partijen.” De nodige hobbels zijn overwonnen, de partijen weten ondertussen wat ze aan elkaar hebben. “De combinatie jonge hond en ervaring blijkt goed te werken. We leren van elkaar.”

Betere doorlooptijden

De voorwaarde om een dergelijke samenwerking te laten slagen, is volgens Walter dat je open en transparant bent. “Je moet elkaar een kijkje in de keuken gunnen. Prijsgeven waar je mee bezig bent. Pas dan versterk je elkaar.” Voor het vervolgtraject zit dit wel snor. “We zitten op één lijn en begrijpen het proces. Ondanks dat de algoritmes die we willen implementeren meer omvatten dan tot nu toe, verwacht ik dat de doorlooptijden beter zijn. Ja, ook wij gaan een beetje mee in het Pipple-tempo.” Dat is maar goed ook want er staat nog heel wat op de agenda. Remco: “Eerst willen we kijken naar het proces van releasing, en zo willen we steeds meer onderdelen onder de loep nemen, zoals bijvoorbeeld slotting. Met slimme algoritmes is hier nog veel meer uit te halen.” ICT, Kruidvat en Pipple zijn nog lang niet klaar met elkaar maar samen zijn ze wel klaar voor de toekomst.

Neem contact op met onze expert

Joep kan je alles vertellen over onze organisatie, missie en visie.
Hij komt graag met je in contact!

Joep van den Tillaart
Partner
joep@pipple.nl