Dat hun datacollectie meer waarde bevatte dan ze konden bevroeden, daarvan had Tom Beckers, Manager Data Management bij Obvion, al een donkerbruin vermoeden. Maar hij wist ook dat het zijn organisatie aan de juiste kennis en techniek ontbrak om die kansen te verzilveren. Tom had daarom drie dingen nodig: een batterij enthousiaste collega’s, een onderbouwd pleidooi om in data science te investeren en een helder advies om die nieuwe discipline te organiseren. Daarvoor schakelde hij Pipple in.

Draagvlak voor data science creëren bleek een koud kunstje

Wanneer kunnen we starten? Dat was steevast de vraag als Pipple-consultant Robin weer een afdeling binnen Obvion had gesproken. Met een roadshow wist hij, in een maand tijd, bijna twintig afdelingen ervan te overtuigen dat met data science zelfs ogenschijnlijk utopische wensen te realiseren zijn. ‘Met inspirerende voorbeeldcases bij andere opdrachtgevers wist hij zelfs nieuwe behoeften aan te boren’, aldus Tom.

Maar alleen de zeepkist was onvoldoende om de handen op elkaar te krijgen voor een investering in een beter technisch instrumentarium, wist hij. En dus koos Tom, samen met Pipple, voor een aanpak passend bij hun beider praktische instelling: ze maakten de grenzen van Obvions bestaande techniek zichtbaar aan de hand van een usecase, met daarnaast het lonkend perspectief van data science.

Artificial Intelligence nodig voor voorspellingen

Van alle wensen die Robin tijdens zijn roadshow ophaalde uit de business, diepte hij de meest rendabele uit: het identificeren van voorspellers om naar een concurrent over te stappen. Tom: ‘Robin maakte, met enkel Excel en ons bestaande datawarehouse, een gestandaardiseerde periodieke rapportage die we zelf niet voor mogelijk hadden gehouden. Dat alleen al toonde aan hoe zinvol het is om hypotheekexperts met een data-expert te laten praten.’ Met Artifcial Intelligence zou nog een veel grotere slag te behalen zijn, liet Robin zien. Tom: ‘AI bespaart ons tijd in het beheer en management van data, leerden we. En als we kunnen voorspellen wie er over dreigt te stappen kunnen we dit vaker voorkomen, bijvoorbeeld door gerichte marketing en scherp geïnformeerde adviseurs.’

Met de besparingen die alleen al deze use case oplevert, hebben we het traject met Pipple binnen drie maanden terugverdiend

– Tom Beckers, Manager Data Management bij Obvion

Terugverdientijd van drie maanden

Dankzij het glasheldere adviestraject van Robin kon Tom intern veel beter onderbouwen waarom data science binnen Obvion een structurele plek moet krijgen. En dat zonder een centje pijn. ‘Met de besparingen die alleen al deze use case oplevert, hebben we het traject met Pipple binnen drie maanden terugverdiend’, schat hij in.

De samenwerking met Pipple vond hij erg aangenaam: ‘Robin, en ook Jeroen, denken niet alleen mee over de keuzes voor de toekomst, maar beheersen ook de techniek. Bij de meeste bureaus zijn dat twee verschillende rollen, waardoor je met meerdere mensen moet schakelen. Door hun kennisniveau heeft Pipple aan een half woord genoeg om te weten wat je wilt, van strategie tot executie. Dat schepte vertrouwen, bespaarde mij een hoop tijd en zorgde ervoor dat ze niet alleen dachten maar ook deden. Precies wat ik nodig had.’

Neem contact op met onze expert

Joep kan je alles vertellen over onze organisatie, missie en visie.
Hij komt graag met je in contact!

Joep van den Tillaart
Partner
joep@pipple.nl