Enthousiasme voor data alleen is nog geen garantie voor succes, leerde de directie van Ennatuurlijk. Wél een duidelijke visie en een plan met passende support om dit bedrijfsbreed van de grond te krijgen. Dit traject doorlopen ze nu met Pipple.

‘Data optimaal benutten is een van de belangrijkste voorwaarden voor de toekomstbestendigheid van ons bedrijf, stelden we vast toen we drieënhalf jaar geleden onze nieuwe strategie vaststelden’. Aan het woord is Stefan Suurmond. Hij is financieel directeur bij Ennatuurlijk, een Nederlands warmtebedrijf dat in 2014 ontstond als afsplitsing van Essent. ‘Daarom zetten we een afdeling aan het experimenteren. Dat ging zo goed, dat steeds meer collega’s doorkregen hoe waardevol data zijn bij verbeteren. En ook hoe leuk het is; met zichtbare resultaten erbij wordt verbeteren een sport.’

Grote schoonmaak en spelregels

Steeds meer collega’s gingen er zelf mee aan de slag. ‘Op zich heel positief, maar doordat we er niet genoeg regie op voerden, werden rollen en verantwoordelijkheden gaandeweg onduidelijk. Hierdoor verloren we de grip op ons datamodel, het datawarehouse en de kwaliteit van de dataproducten. Terwijl er wel allerlei afdelingen stonden te trappelen met stapels use cases onder de arm.’ Hoog tijd daarom voor een grote schoonmaak en eenduidige spelregels, vond het digital team.

Het DELTA-model van Davenport

Hulptroep Pipple was snel gevonden; partner Joep van den Tillaart werkte tot 2017 zelf bij Ennatuurlijk. Pipple trok de troefkaart waarmee ze organisaties in een soortgelijke situatie de bomen door het bos weer laat zien: het DELTA-model (Thomas Davenport). Dat noemt vijf essentiële pijlers om succesvol datagedreven te werken. Is één pijler niet op orde? Dan valt het hele bouwwerk om.

 • Data
  • Een deugdelijk dataplatform, een eenduidige kwaliteitsstandaard en afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke data.
 • Enterprise
  • Heldere processen om de data bedrijfsbreed te ontsluiten en met elkaar te verbinden, inclusief een duidelijk dataloket.
 • Leadership
  • Een managementteam dat de waarde van data doorgrondt en het gebruik ervan stimuleert.
 • Targets
  • Overeenstemming over de lange en korte termijn doelen, de usecases die daarbij horen en hun prioritering.
 • Analytics
  • Beschikbaarheid van de juiste vaardigheden om de use cases uit te kunnen voeren.

Ongefilterd kijkje in de keuken

Pipple past het DELTA-model in een aantal stappen toe, legt Joep uit. ‘Eerst onderzoeken we met de klant waar het bedrijf nu staat ten aanzien van de verschillende pijlers. Dat doen we door individuen en teams in alle lagen en delen van het bedrijf te interviewen. Wat wil je bereiken? Waar loop je vast? Wat kun je zelf? Wat wil je leren? En in hoeverre voel je je gesteund door het management? Helemaal ideaal is het als we tijdens de scan ook al laaghangend fruit mogen aanpakken. Bijvoorbeeld door parallel aan de interviews het dataplatform door te lichten, zoals we deden bij Ennatuurlijk. Dan krijg je een ongefilterd kijkje in de keuken. De resultaten uit de scan koppelen we terug aan de klant. We kijken samen welke usecases essentieel zijn om futureproof te worden en welke aanpassingen in het datalandschap hiervoor nodig zijn. Daarna stellen we hiervoor een roadmap op. En als de klant dat wenst, helpen we ook bij de implementatie. In dat laatste zit uiteindelijk de meeste toegevoegde waarde.’

Eyeopeners

Pipple mag dan een generiek model gebruiken, de uitkomst is zeker geen blauwdruk. In tegendeel, het levert een haarscherpe foto van de organisatie op, zo merkte Stefan. ‘Met respect voor elk perspectief, ongeacht rangen, standen en expertise, heeft Pipple op alle afdelingen van onze organisatie het net opgehaald. Hun scan heeft ons directieteam veel eyeopeners gebracht. Niet alleen in technische zin, maar ook ten aanzien van gedrag en cultuur. Wat betreft leiderschap hebben ze ons ook een spiegel voorgehouden. Dat heeft geleid tot een masterclass voor het directieteam. Daarin toonde Pipple wat er anno nu gangbaar is op het gebied van data science en welke ontwikkelingen bijzonder interessant zijn voor Ennatuurlijk.’

Menselijke connectie

De DELTA-scan heeft ook in de wandelgangen iets in gang gezet, ervaart Stefan. ‘Sinds collega’s persoonlijk kennis hebben kunnen maken met Pipple, weten ze: deze professionele club gaat ons helpen onze wensen te realiseren. Dat geeft rust. Wat bijdraagt aan Pipples geloofwaardigheid, is dat ze overduidelijk geen ‘consultancybureau van de Zuidas’ zijn, maar jonge enthousiastelingen die echt connectie maken met de mensen die hier werken. Ze zijn er niet op uit om voor de hoofdprijs een rapport op te leveren, maar willen ons oprecht verder helpen en impact maken voor de BV Nederland.’

Neem contact op met onze expert

Joep kan je alles vertellen over onze organisatie, missie en visie.
Hij komt graag met je in contact!

Joep van den Tillaart
Partner
joep@pipple.nl