Onze ervaring leert dat bedrijven sneller successen boeken, als ze met een breed data science programma van start gaan. Er worden meer successen gevierd als ook gekozen wordt voor training van directie en medewerkers, pilots worden gedaan en de data science competenties duurzaam worden verhoogd.

Welke successen kunnen gevierd worden als je vol voor data science gaat?

Een belangrijke driver achter veel data science initiatieven is kostenbesparing. Deze lopen al snel in de tientallen procenten en dito euro’s, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de initiatieven. Daarnaast kunnen bedrijven, door een slimme combinatie van interne -en externe data, tot nieuwe producten of proposities komen waarmee nieuwe inkomstenbronnen worden aangeboord (het AirBNB effect). Tot slot leiden voorspellingsmodellen tot een beter inzicht en snellere besluitvormingsprocessen.

Hoe ziet een dergelijk programma er dan uit en wat moet ik ervoor doen? 

Een model wat wij graag hanteren is het DELTA model, dat handvaten geeft voor een succesvolle transitie naar een data gedreven organisatie. DELTA geeft de vijf perspectieven, waarlangs je een bedrijf (data-gedreven) transformeert. Dit betekent, dat je data science organiseert rondom de volgende vijf gebieden; Data, Entreprise, Leadership, Technology en Analysts. Met name Leadership en Analysts, zijn de beslissende succesfactoren. De top van het bedrijf bepaalt de “tone of voice” rondom data science en is cruciaal voor het succes. De tweede cruciale factor is Analysts, zijnde de mannen en vrouwen die algoritmes en modellen ontwikkelen en implementeren. Deze zijn zeer schaars, alsmede collega’s die de verbinding vormen tussen de data scientist en de boardroom. In onze ervaring wordt een vliegende start gecreëerd als je met een pool van meerdere scientists aan de slag gaat. Hierdoor kan een aantal data science trajecten parallel worden gedaan, ontstaan momentum, worden competenties verhoogd en kan laaghangend fruit snel verzilverd worden.

Meer weten over de DELTA aanpak en data science programma’s? Bel Pipple: 040 3033 252

Vragen over het laatste nieuws, events en pr?

Thijs kan je alles over onze organisatie, missie en visie vertellen.
Hij komt graag met je in contact!

Thijs Verhaegh
Marketing Manager
communicatie@pipple.nl