“Testen, testen, testen” is niet alleen het devies maar ook een enorme (logistieke) uitdaging. Om dat zo uitgebreid en efficient mogelijk te doen ondersteunen wij het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) met de data-analyses hiervoor.

Daan van den Donk (data scientist @ Pipple) “Wij doen het beheer van de modellen: van de testvraag per GGD-afnamepunt en van de materiaal allocatie. Daarnaast help ik met data verificatie en alle aangelegenheden die met opslag en verwerking van data te maken hebben.”

Vragen over het laatste nieuws, events en pr?

Thijs kan je alles over onze organisatie, missie en visie vertellen.
Hij komt graag met je in contact!

Thijs Verhaegh
Marketing Manager
communicatie@pipple.nl